Eleni Aroni PsyT & Coach

Ενδότερη Εξέλιξη

Στο κόσμο των Ψεμάτων, η επιθυμία είναι ο οδηγός μας προς το μονοπάτι των Βασάνων.
Στη Γη της Αλήθειας, η περιέργεια είναι ο οδηγός μας προς τον Κήπο της Αγάπης.
{Idries Shah, Thinkers of the East pp 66-67}

BY ELENI ARONI

(μια Υπέρ-Προσωπική προσέγγιση του Ζην πέρα και πάνω από το επίπεδο του εγώ/ του χαρακτήρα μας.)

Η Ενδότερη Εξέλιξη αφορά την Προσωπική μας Ανάπτυξη, την Αυτό επίγνωση μας και την Αυτό πρόοδο μας. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουμε ότι το εγώ μας, ο χαρακτήρας μας είναι περιορισμένος.
Ας κάνουμε ένα ταξίδι προς “αυτό” που μπορεί να είμαστε πέρα από το εγώ μας… τι μπορεί να είναι η Μοναδική Προσωπική μας Ουσία.

Ειλικρινά συστήνω να διαβαστούν οι παρακάτω γραμμές με μια αμετακίνητη περιέργεια, αποφεύγοντας την απόσπαση από κάθε εσωτερικό διάλογο.
Πιθανά να “θυμηθείτε” ενεργειακά ποιοι πραγματικά είστε!

“Όσο περισσότερο η Προσωπική Ουσία γίνεται αντιληπτή και αναπτύσσεται, τόσο οι εμπειρίες της ζωής του ατόμου ενσωματώνονται με την μοναδικότητα που έχει το άτομο.
Η ζωή του ατόμου γίνεται η φυσική έκφραση και επέκταση της προσωπικής του υλοποίησης.
Η ζωή του ατόμου γεμίζει με τις μοναδικές ποιότητες και ικανότητες του.
Αμυντικές, επιπόλαιες και ρηχές συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και εμπλοκές ξεπέφτουν, λιγοστεύουν, υποβαθμίζονται.
Τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες του ατόμου γίνονται η άμεση αντανάκλαση των ουσιαστικών του προσόντων.
Η ζωή γίνεται πλούσια, βαθειά, σημαντική και πλήρης.

Αυτό δεν συμβαίνει με σχεδιασμό ή προμελέτη.
Ο νους δεν μπορεί και δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που χρειάζεται να συμβεί.

Η Προσωπική Ουσία του ατόμου, ασκεί την επιρροή της, προς όλες τις ποιότητες και διαστάσεις της συνείδησης του ατόμου.
Το άτομο καθίσταται φυσικά και αυθόρμητα ενδιαφερόμενο και εμπλεκόμενο στις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και τις καταστάσεις που είναι σε αρμονία με την μοναδικότητα του.
Αυτή η υλοποίηση, καθορίζει τη ζωή του ατόμου και οδηγεί την ζωή του σε μεγαλύτερη ανάπτυξη υλοποίησης.
Το άτομο αρχίζει να νιώθει ότι οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του έχει Νόημα και είναι απαραίτητο.
Είναι σαν τίποτα λάθος δεν μπορεί να συμβεί, ή οτιδήποτε προσλαμβάνεται σαν λάθος μετατρέπεται τελικά υπέρ της ανάπτυξης του ατόμου.
Το άτομο είναι απλά ο εαυτός του, και αυτό με φυσικό τρόπο μεταφράζεται σε Ουσιαστική ζωή.
Το άτομο αρχίζει να νιώθει ότι έχει άμεση και ειλικρινή σύνδεση με τη ζωή του και τις δραστηριότητες του.
Υπάρχουν επιτεύγματα, κατορθώματα, εργασίες, δουλειές και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν την ίδια ποιότητα όπως όταν όλα αυτά διεξάγονταν από την προσωπικότητα, από το εγώ.
Το άτομο νιώθει ότι είναι ο εαυτός του, ολοκληρωτικά και αδιαχώριστα.
Το άτομο δεν κατορθώνει πράγματα για κάποιον λόγο, είναι η φυσική έκφραση και επέκταση της Προσωπικής του Ουσίας.
Τα κατορθώματα δεν θεωρούνται τρόποι για να κερδίσει αναγνώριση, αγάπη, αυτό εκτίμηση, επιτυχία, φήμη, δύναμη και τα λοιπά.
Μπορεί να φέρουν κάτι από τα παραπάνω, αλλά δεν γίνονται για αυτούς τους σκοπούς ή με αυτό το στόχο.
Είναι απλά η φυσική εκδήλωση του να είναι ο εαυτός του, να ζει και να λειτουργεί αυθεντικά.

Το άτομο δεν ενδιαφέρεται να κερδίσει από την επιτυχία στον κόσμο, η επιτυχία στον κόσμο μπορεί να συμβεί αλλά μόνο σαν παράπλευρη συνέπεια του οφέλους  να είναι αυθεντικός.
Με άλλα λόγια, το άτομο δεν κερδίζει αξία από τα κατορθώματα του, αυτά τα κατορθώματα είναι η έκφραση της αξίας που ήδη υπάρχει στο άτομο.
Όταν το άτομο εξαρτάται από της εξωτερικές εκδηλώσεις, όπως η εικόνα του, τα κατορθώματα του, η αριστεία του ή οτιδήποτε που κάνει το άτομο να νιώθει μια αίσθηση αξίας ή αγάπης, τότε το άτομο δεν έχει ακόμα προσωποποιήσει την Ουσιαστική Όψη της Αξίας.
Η εξάρτηση από εξωτερικές υλοποιήσεις αυτό εκτίμησης δηλώνει ότι το άτομο χρησιμοποιεί το νου του. Το άτομο πρέπει να θυμάται αυτά τα κατορθώματα.
Αλλά η Αξία της Προσωπικής του Ουσίας υπάρχει από μόνη της, ανεξάρτητη από το νου και το παρελθόν.
Αυτό δεν είναι δυνατόν στο επίπεδο του εγώ, όπου η αυτό αξία, η αυτό εκτίμηση πάντα εξάγεται από τις υλοποιήσεις και τα
κατορθώματα του ατόμου.
Το Ουσιαστικό Άτομο μπορεί να έχει ή να μην έχει μεγαλειώδη εξωτερικά κατορθώματα, όμως τα όποια κατορθώματα του είναι πιο σημαντικά για το ίδιο, του δίνουν την αίσθηση της ευχαρίστησης και της αξίας γιατί είναι η έκφραση των Ουσιαστικών του Ποιοτήτων.

Τα κατορθώματα και οι επιτυχίες του Ουσιαστικού Ατόμου γίνονται οι συνεισφορές του προς την ανθρωπότητα.
Δεν είναι μόνο για τον εαυτό του και δεν είναι μόνο για την ανθρωπότητα.
Σε αυτό το επίπεδο η εμπειρία των δύο παραπάνω είναι αδιαχώριστη.
Το άτομο τότε γνωρίζει και πραγματώνει τις αληθινές συνεισφορές του, απλά και μόνο ζώντας την Ουσιαστική Προσωπική ζωή του.

Το Ουσιαστικό άτομο δεν πραγματώνει μόνο κατορθώματα και συνεισφορές, αλλά υλοποιεί διάφορες ποιότητες, ικανότητες και εμπειρίες, εφικτές για το Ανθρώπινο Ον.

Η ατομική συνείδηση σταδιακά πραγματώνει και εκδηλώνει τις παρακάτω ποιότητες της Προσωπικής Ουσίας μεταξύ άλλων:

Ελευθερία, αυτονομία, ωριμότητα, αποτελεσματικότητα, γνώση, εμπιστοσύνη, μεγαλοπρέπεια, σεβασμό, ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, αριστεία, πληρότητα, αισθησιασμό, σταθερότητα, ανθεκτικότητα, ολοκλήρωση και ενότητα.
Δεν είναι δυνατό να κατανοηθούν αυτές οι ποιότητες αν το άτομο παραμένει στο επίπεδο του εγώ.
Το εγώ εμποδίζεται από την φύση του χαρακτήρα του, έχει περιορισμό να βιώσει και να εκτιμήσει εκτός ελάχιστων από τις παραπάνω ποιότητες.
Η Προσωπική Ουσία, από την άλλη, είναι η ενσάρκωση όλων των Ουσιαστικών ποιοτήτων.
Αυτές οι ποιότητες είναι η εξωτερική εκδήλωση της ανεπτυγμένης και ώριμης Προσωπικής Ουσίας του ατόμου.”
{The Pearl Beyond Price A.H.Almaas pp348-353}

Προτεινόμενες Εξασκήσεις που βοηθούν την μετακίνηση πέρα από το Εγώ:
Αυτό στοχασμός, Αυτό εξέταση, Mindfulness meditation, Επίγνωση των μοτίβων του εγώ, Εξάσκηση στον Παρατηρητή, Συνειδητοποίηση της προσωρινότητας, Γείωση, Εξάσκηση στο εδώ και τώρα, Εξάσκηση στη Μη- Προσκόλληση, Ενασχόληση σε κοινωνικές δράσεις και καλλιέργεια Συμπόνιας προς τους άλλους, Μελέτη Πνευματικών και Φιλοσοφικών Κειμένων, αναζήτησή καθοδήγησης και υποστήριξης, Υπομονή και Επιμονή, Ενσωμάτωση της Προσωπικής Ουσίας στην καθημερινή ζωή.